FANDOM


Rasy współczesne są to rasy występujące w czasie rozpoczęcia się historii "Pradawna Moc - Arkadia"(chociaż o nie których może być w PM:Arkadia tylko wspomniane). Współczesne rasy są rasami wywodzącymi się od ras pradawnych.

Spis Rodzai Ras Współczesnych: Edytuj

Rodzaje ras współczesnych to podział według pochodzenia danej rasy. Dopasowanie danej rasy współczesnej zależy od tego po, której rasie pradawnej odziedziczyła najwięcej.

I. Ter'owie Edytuj

II. Fir'owie Edytuj

III. Bar'owie Edytuj

IV. Ner'owie Edytuj

V. Aer'owie Edytuj

Spis Typów Ras Współczesnych: Edytuj

Typy ras współczesny to podział na to w jaki sposób dana rasa powstała. Rasy Pradawne były bardzo podatne na wszelkie zmiany zarówno te w rodzaju zmian klimatycznych jak i zakładania potomstwa mieszając się z innymi rasami. Zmiany terenu zamieszkania oraz mieszanie z inną pradawną rasą najprawdopodobniej już w ciągu średnio trzech pokoleń powodowało w nich widoczne zmiany. Więc ewolucja lub utworzenie się rasy mieszanej mogło nastąpić w dosyć krótkim czasie, ale według legend rasy pradawne były niezwykle długowieczne jak żadna współczesna rasa co mogło też oznaczać, że nie rozmnażali się w dużych ilościach w młodym wieku, więc utworzenie się nowych ras mogło nie powstać w przeciągu np. kilku set lat, lecz kilu tysięcy lat.

Rasy mogły powstać poprzez:

I. Ewolucję Edytuj

Rasy te mają w sobie czystą krew swoich przodków(rasy pradawnej) podobnie jak żywioł. Różnią się jednak od nich. Wpłynąć na to mogły różne czynniki tj. Czas, uwarunkowanie, potrzeby, styl życia lub teren i klimat - nic nie stoi na przeszkodzie aby w ewolucji danej rasy wzięły udział wszystkie te czynniki.

II. Wymieszanie Edytuj

Rasy Mieszane powstały poprzez wymieszanie się dwóch ras pradawnych, nie wiadomo jednak dokładnie od czego zależy, że rasa mogła przejąć więcej cech jednego lub drugiego przodka(być może od sił genów konkretnej jednostki) i właśnie dla tego możemy wyróżniać takie rasy jak np. Eafir(Altfir + Orster) i Firter(Orster + Altfir). Rasy Mieszane pomimo wymieszania się żywiołów mają w sobie więcej jednego lub drugiego. Jeżeli dwie rasy współczesne spłodzą potomstwo nie będzie ono nową rasą tylko pół rasą. Dwójka dzieci z jednej pary z różnych ras może za każdym razem spłodzić dziecko innej rasy, albo ojca albo matki z dodatkowymi cechami tego drugiego, którego głównych cech rasy nie przejęło.

III. Niepewne - jest to teoria uznawana jedynie przez uczonych, którzy też nie są pewni swoich racji Edytuj

Są to rasy co do, których niema pewności czy powstały przez ewolucję, czy przez wymieszanie - dylemat ten pojawia się tylko w przypadku ras, które uważają, że są Rasą Mieszaną powstałą z Aphokali lub Astefosów, gdyż nie ma pewności co do tego, czy Aphokalowie istnieli oraz na małe prawdopodobieństwo wymieszania z Aphokalami lub Astefosami.